Hírek, információk

E-közmű – változások a WFS adatszolgáltatásban!
 
Felhasználóink észrevételeit és visszajelzéseit elemezve a WFS szolgáltatás ajánlását megújított és tesztelt sémákkal helyettesítettük. Az elvárásoknak megfelelően egyszerűsítettük a szolgáltatások XSD-it, melyeket egyszerű, kiterített struktúrával alakítottunk ki és szakáganként különválasztva tettük elérhetővé.
Milyen változásokat jelent ez pontosan?
  •  Az attribútum mezőnevek több adatbázisszerverben megadhatóak, kizárólag nagybetűket (ékezetek nélkül) tartalmaznak, max. 10 karakter hosszan.
  •  A szolgáltatás által lehívható adatok mennyiségének csökkentése és a tartalmi pontosság növelése érdekében az adattábla kódrendszerrel dolgozik – azaz bizonyos kifejezések helyett kódok szerepelnek. A WFS paraméterezési ajánlása elérhető portálunkon.
  •  Néhány pontban változott a vezetékek leíró adattáblájának tartalmi követelménye is. Kérjük, az üzemeltető, illetve a tulajdonos neve helyett adószámukat szíveskedjenek megadni. Azon vezetékek esetében, ahol ugyanazon szakasznak több tulajdonosa is van, kérjük, a tulajdoni hányad mértékét is tüntessék fel, százalékos formában.
  •  Az új XSD sémák kialakítása a legtöbb adatszolgáltató által preferált GeoServer segítségével történt. A GeoServer konfigurálása és az e-közmű számára fontos beállítások összefoglalása, valamint technikai segédlete elérhető portálunkon.
  •  A GeoServertől eltérő szerverek WFS kiajánlásában az egységes feldolgozhatóság érdekében kérjük, hogy a szerver az egyes szakágakhoz mellékelt sémadefinícióknak megfelelő XML választ adjon.
  •  A közmű-üzemeltetők által nyújtott WFS szolgáltatások hívása kizárólag a Lechner Nonprofit Kft. felől érkezik (IP cím: 84.206.10.73.), így a WFS esetében a publikálás korlátozható erre a címre.
A WFS szolgáltatás kialakításához korábban ajánlott komplex XSD-t archiváltuk, így a továbbiakban a jelenlegi ajánlás alapján, az új séma XSD-k szerint alakíthatják ki WFS szolgáltatásukat.
 

Elérhető a helyrajzi szám alapú keresés az e-közmű alkalmazásban

Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adataiból nyújtott WMS-szolgáltatás igénybevételével információkat kaphatnak a kérdéses földrészlet elhelyezkedéséről, illetve megjeleníthetik az ingatlan határait is. A térképi szolgáltatást felhasználóink 1:2500 és 1:8000 léptékek között, mennyiségi korláttal vehetik igénybe, ez utóbbi mértéke 50 térkép behívás /hó/fő. A HRSZ-kereső használatához segítséget talál az alkalmazás használati útmutatójában!

 
 
Tisztelt Közműszolgáltató!

2013. november 1-től elérhető az e-közmű regisztráció és adatfeltöltő rendszere. Az alkalmazásban a jogszabályban előírt adatokat (regisztrácós adatlap - 1. sz melléklet, valamint az üzemeltetett hálózat által lefedett településeket, és az ügyfélszolgálatok elérhetőségeit - 7.§) lehet rögzíteni, valamint a regisztrációs lapot kinyomtatni. Az alkalmazás használatához segítségére lehet tájékoztató anyagunk.
A regisztrációs lapot kérjük küldje el 15 napon belül címünkre: Lechner Nonprofit Kft., 1507 Budapest, Pf. 2. A regisztrációs adatlapnak beérkezésével lesz regisztrált a közművezeték üzemeltető.
A csatlakozással és az adatszolgáltatással kapcsolatosan kérdéseit jelezheti az ekozmuhelpdesk@e-epites.hu e-mail címen.

Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a gyakran ismételt kérdéseket összegyűjtöttük, melyre a válaszokat itt találhatják.
 
 
A tájékoztató rendszer 2014. január 01-től kezdi meg működését, használata mindenki számára ingyenes. Használatához ügyfélkapus regisztráció szükséges.
 
Adatszolgáltatók figyelemébe:
A közművezetékek üzemeltetőire vonatkozóan az e-közmű részére történő adatszolgáltatás módját és ütemezését a kormányrendelet részletesen szabályozza. A jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségeket egy infografikában foglaltuk össze.
 
Kivitelezők és beruházók figyelemébe:
A rendelet szerint közmű vezetékre üzemeltetési engedély, illetve fennmaradási engedély csak akkor adható, ha az adott vezeték megvalósulási állapotának felmérése nyíltárkos beméréssel megtörtént, valamint a kérelmező az engedély kérelemhez csatolja az üzemeltető igazolását a közmű vezeték beméréséről, a nyomvonal ellenőrzéséről, minősítéséről és nyilvántartásba vételéről. Az új közművezeték használatbavételi (üzemeltetési), illetve a fennmaradási engedélyhez kapcsolódó teendőket infografikában foglaltuk össze.
 

2014. január 1-jén indul az e-közmű tájékoztató rendszer

 
2013. augusztus 29-én megjelent a Magyar Közlöny 2013. évi 142. számában az egységes elektronikus közműnyilvántartásról (e-közmű) szóló 324/2013 (VIII.29) kormányrendelet, ami megteremti a lehetőségét az e-közmű I. ütemeként megvalósuló „tájékoztató rendszer” kialakításának. A jogszabály 2013. november 1-jén lép hatályba.
 
Az egységes elektronikus közműnyilvántartás (e-közmű) tájékoztató rendszerének célja:
  • egy új szemléletű, egységes szabályozáson alapuló információszolgáltatási rendszer kialakítása
  • a közművezetékek és nyomvonal jellegű építmények – a terület- és településrendezéshez, -fejlesztéshez, -üzemeltetéshez, az építészeti-műszaki tervezési tevékenységhez, valamint az építési beruházások és építőipari kivitelezési tevékenységek megvalósításához szükséges – közérdekből nyilvános adatainak egységes, elektronikus kezelése, azok megosztása, hozzáférés biztosítása a felhasználók számára
 
Az e-közmű rendszerből :
  • helyrajzi szám alapján egy adott földrészlet közművezetékkel való ellátottságára és azok elhelyezkedésére
  • a közművezeték tulajdonosára, üzemeltetőjére és szolgáltatói engedélyesére, továbbá azok elérhetőségére vonatkozóinformációk lesznek elérhetők.